2019

Punt de partida. Inici del projecte i de la recerca documental.

2020

Creació i Producció.

La pandèmia del Covid-19 fa que el projecte quedi aturat fins a final d’any, amb
l’impuls de posar-lo en marxa el 2021.

2021 – 2022 – 2025

*calendari subjecte a canvis aliens a la voluntat de l’equip.